Електронна бібліотека ІМЗО

Бібліотека – це фундамент освіти, що забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, батькам, вчителям, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації.

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, потребують пошуку інноваційних підходів до формування освітньої політики, переосмислення нового місця та ролі вчителя у навчально-виховному процесі. Важливими стають і завдання з адаптування школярів до методів і способів освітнього процесу в постійно змінюваних умовах його інформаційного наповнення.

Сучасні інформаційні технології дозволили здійснити переклад накопиченої інформації в електронну форму та створити принципово нові інформаційні ресурси, до яких відносяться електронні бібліотеки.

Відмінність Електронної бібліотеки Інституту модернізації змісту освіти зумовлюється специфікою представлених у ній матеріалів. Освітній контент навчального та науково-інформаційного характеру – електронні версії підручників для 1-11 класів, посібники, методичні матеріали у форматі pdf.

Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти розроблена відповідно до статті 75 Закону України «Про освіту», згідно якої центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти.