Це ключова компетентність сучасного керівника освітнього закладу прописана в Професійному стандарті.
  На реалізацію цієї здатності та інших ключових питань освіти Центр професійного розвитку педагогічних працівників провів навчання для керівників освітніх закладів Трускавецької громади.
Акцентували увагу на повноваженнях атестаційноі комісії І рівня, Професійному стандарті керівника закладу освіти, безпекового середовища та нормативно- правової бази.
  Як генерувати і впроваджувати в управлінську практику нові, перспективні ідеї, освітні інновації майстерно сформулював запрошений гість Павло Валерійович СКОТНИЙ, кандидат економічних наук, доцент кафедри математики та економіки ДДПУ.
  Основні принципи командної взаємодії, здатність організовувати ефективну роботу в сучасному закладі освіти напрацювали під час навчання.