В інваріантній частині освітнього напряму “Особистість дитини” визначено, зокрема, завдання з розвитку двох важливих складників фізичного здоров’я дошкільників: рухової та здоров’язбережувальної компетентностей. 

Про умови та засоби їх формування детально йшлося під час методичного діалогу “Нові підходи до фізичного розвитку дітей”, який відбувся 2 листопада в Доброгостівському ЗДО “Півник”. Консультант ЦПРПП Оксана Мельник  мала змогу переконатися, що педагоги закладу забезпечують систематичне накопичення дітьми рухового досвіду, а в дошкільному закладі створено та функціонує відповідне предметно-розвивальне середовище.