Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про Всеукраїнські організаційно-масові заходи зі спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості для дітей та молоді».

Порівняльна таблиця

Метою прийняття акта є вдосконалення механізмів проведення організаційно-масових заходів зі спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості для дітей та молоді, функціонування мережі суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття позашкільної освіти науково-технічних напрямів, сприяння розвитку природничо-математичної (STEM) освіти в Україні, підвищення якості позашкільної освіти науково-технічного напряму, розширення доступу до позашкільної освіти.

Необхідність прийняття акта обумовлено потребою у приведенні нормативно-правової бази функціонування сфери позашкільної освіти, зокрема науково-технічного напряму, до викликів сьогодення, а також з метою оптимізації механізмів проведення організаційно-масових заходів зі спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості для дітей та молоді.

– затвердження нової редакції Положення про Всеукраїнські організаційно-масові заходи зі спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості для дітей та молоді (далі заходи);

– зміну підходів в організації заходів;

– розширення механізмів вибору співорганізаторів  заходів;

– включення більш широких можливостей контролю заходів на кожному етапі;

– визначення розвитку STEM-освіти як одну із пріоритетних цілей реалізації заходів;

– унеможливлення в рамках заходів найменування команд та використання символіки, що пов’язана із тоталітарними режимами або державами-агресорами.

Проєкт акта розроблено з власної ініціативи на виконання Концепції  розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р, та Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 131-р.

Зауваження та пропозиції приймаються Міністерством освіти і науки України до 19 лютого 2024 року на електронну пошту: vadym.ovcharenko@mon.gov.ua (контактна особа: Демедюк Юрій Григорович: iuriidemediuk@gmail.com, тел: (063) 604 64 75).